جدیدترین اخبار شرکت

خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
در عرضه اولیه جدید به این روش کارگزاری هیچ نقشی را در تعیین تعداد تخصیص سهم به مشتری همانند گذشته ندارد و مشتریان حقیقی توانایی سفارش خرید و فروش را در زمان
ادامه ...

NAV صندوق ها به تاریخ 24 آبان 98

گستر ش فردای ایرانیان :1,007,820

 

تجربه ایرانیان : 8,264,685

NAV صندوق ها به تاریخ 25 آبان 98

گستر ش فردای ایرانیان :1,008,663

 

تجربه ایرانیان : 8,258,876