جدیدترین اخبار شرکت

خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
خرید عرضه اولیه سهام به روش ثبت سفارش در سامانه اکسیر
در عرضه اولیه جدید به این روش کارگزاری هیچ نقشی را در تعیین تعداد تخصیص سهم به مشتری همانند گذشته ندارد و مشتریان حقیقی توانایی سفارش خرید و فروش را در زمان
ادامه ...

NAV صندوق ها به تاریخ 22 مهر 98

گستر ش فردای ایرانیان :1,011,675

 

تجربه ایرانیان : 8,259,227

جدیدترین تحلیل و گزارش ها

تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸

NAV صندوق ها به تاریخ 23 مهر 98

گستر ش فردای ایرانیان : 1,009,942

 

تجربه ایرانیان : 8,163,381